HR-ekonomi

17 april – 7 juni 2023

Varför?

Det här programmet vänder sig till dig som arbetar med HR och som vill kunna använda ekonomiska argument för att få gehör för HR-satsningar. Programmet hjälper dig att förstå de viktigaste ekonomifrågorna för HR, bli bättre på att argumentera för HR-initiativ i exempelvis en ledningsgrupp, kommunicera ekonomi mer effektivt med medarbetarna, kort sagt att skapa större affärsnytta för verksamheten.

Bild & Runsten har utvecklat programmet i samarbete med en grupp HR-chefer för att garantera den aktualitet och relevans som ofta saknas i de generella ekonomiprogram som finns på marknaden. Utöver användbara kunskaper och verktyg får du ett professionellt nätverk med chefer och specialister inom HR som har motsvarande roll och utmaningar.

Hur?

Du kommer att gå igenom en unik process med sex direktsända och interaktiva webbinarier där du får lära dig att använda enkla och kraftfulla ekonomiska verktyg för att få gehör för HR-satsningar. Genom att vi driver programmet i webbinarieform så förlängs och fördjupas lärandet, jämfört med en komprimerad tvådagarskurs på internat. Mellan webbinarierna har du möjligheter till fortsatta tillämpningar i din egen verksamhet. Mellan webbinarierna finns även frivilliga frågestunder där du vid behov kan få stöd i ditt lärande och dina tillämpningar. Processen genomsyras av våra ledstjärnor deltagarfokuserat, evidensbaserat, företagsnära, hållbart, innovativt, inspirerande, interaktivt, oväntat, samtida och tillämpbart.

Vad?

Behärska det
ekonomiska språket

Ekonomispråket har sin egen vokabulär och grammatik. Att prata ”ekonomiska” är en förutsättning för att få gehör för initiativ som kostar pengar. Vi ger dig verktygen för framgångsrik kommunikation.

Beskriva och förbättra ekonomin i HR-initiativ

Ekonomhjärnan är tränad att leta efter framtida kassaflöden och fatta beslut med dem som grund. Vi hjälper dig att ge ekonomhjärnan det den vill ha med hjälp av ett kraftfullt visuellt verktyg.

Förstå affärens mål
och HRs roll

Aktiviteter i ett företag syftar till att nå bland annat de finansiella målen. Vi hjälper dig att se logiken i din verksamhets mål, ger dig verktygen för hur målen kan nås och diskuterar HRs roll i det arbetet.

Förstå och förklara rörliga ersättningar

Rörlig ersättning är vanlig i näringslivet. HR-specialister har ofta uppgiften att förklara konstruktionen och innebörden för de anställda. Vi ger dig verktygen för att lyckas med den uppgiften.

Bidra till mer lyckade företagsförvärv

Fler företagsförvärv skulle infria förväntningarna bättre om människor, känslor och kultur fick större uppmärksamhet. Vi ger dig argumenten för varför HR bör ges en större roll i förvärvsprocessen.

Arbeta med ett
eget HR-initiativ

Konfucius lär ha sagt ”Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag minns. Jag gör och jag förstår.” I den andan har du chansen att jobba igenom, presentera och diskutera ett eget HR-initiativ.

Vem?

Bild & Runsten har en världsledande position i skärningspunkten mellan ekonomikunskaper, pedagogik och teknologi. Vi är ekonomie doktorer med diplom i pedagogik och har varit pionjärer inom direktsända interaktiva webbinarier sedan 2010. Vi har tillsammans över sextio års erfarenhet av att utbilda chefer i ekonomi och har fått många priser i flera länder, priser som vittnar om den kvalitet och effekt som våra utbildningar förknippas med.

Programledare för HR-ekonomi© är Magnus Bild, som har lång internationell erfarenhet av att utbilda HR-chefer i vad ekonomi är och hur ekonomiska argument kan stödja en argumentation. Magnus har bland annat ansvarat för ekonomiavsnittet i de HR-program som det senaste decenniet drivits av Handelshögskolans Executive Education (tidigare IFL), Mgruppen och Novare. Han har också coachat många HR-chefer i det ekonomiska perspektivet. Magnus har varit adjungerad professor i finansiell kommunikation och har fler än tio gånger blivit vald till ”årets lärare”.

När?

Webbinarium 1

måndag 17 april 2023, kl 09.30-11.45

Frågestund 1

fredag 21 april 2023, kl 09.00-09.30

Webbinarium 2

onsdag 26 april 2023, kl 14.30-16.45

Frågestund 2

tisdag 2 maj 2023, kl 13.00-13.30

Webbinarium 3

onsdag 3 maj 2023, kl 09.30-11.45

Frågestund 3

torsdag 11 maj 2023, kl 14.30-15.00

Webbinarium 4

måndag 15 maj 2023, kl 09.30-11.45

Frågestund 4

fredag 19 maj 2023, kl 09.00-09.30

Webbinarium 5

måndag 22 maj 2023, kl 09.30-11.45

Frågestund 5

fredag 2 juni 2023, kl 09.00-09.30

Webbinarium 6

onsdag 7 juni 2023, kl 09.30-11.45

Pris & anmälan

Priset för att delta i HR-ekonomi är 17 500 kr exkl. moms.